S-HLR vuxen

Vuxen-HLR

Det är viktigt att alla har en grundläggande utbildning i första hjälpen för att kunna handla korrekt vid en olycka. De första fem minuterna är ofta avgörande för om den skadade ska överleva och hur allvarliga följderna ska bli. Syftet med kunskaper om första hjälpen är att du direkt på olycksplatsen ska kunna lindra skador och i väntan på ambulans eller annan hjälp upprätthålla livsfunktionerna på skadade personer

 

 • Försök väcka personen med tillrop och skakningar.
 • Försök påkalla uppmärksamhet.
 • Skapa fria luftvägar genom att böja hans huvud bakåt. Hos en medvetslös kan en blockerande lunga annars hindra luftströmmen.
 • Se, lyssna, känn på halsen efter pulsen.
 • Andas han, lägg honom i stabilt sidoläge.

 

Om han inte andas:

 • Gör 2 inblåsningar. Inblåsningen ska motsvara ett normalt andetag. Kontrollera att hans bröstkorg höjs i samband med inblåsningarna. Se till att han andas ut efter varje inblåsning.
 • Har han puls, fortsätt ge andningshjälp med mun mot mun metoden.
 • Har personen ingen puls, placera händerna mitt på bröstet och gör 30 kompressioner i snabb följd (takten bör vara 100 kompressioner/ minut) och därefter 2 inblåsningar.
 • En medhjälpare larmar 112. Tala om vad som hänt och var ni befinner er samt att HLR påbörjats.
 • Gör inga uppehåll för att kontrollera andning eller puls.
 • Byt av den som komprimerar varannan minut.
 • Avsluta HRL bara om spontan